Aug 29

WSTiE w Suchej Beskidzkiej - oferta edukacyjna

Wed, 08/29/2012 - 16:03 — admin
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej rozpoczęła działalność w 2001r. jako szkoła niepubliczna. Dobra oferta edukacyjna , a także wysoki poziom oferowany przez szkołę sprawiły, że bardzo szybko zdobyła szacunek wśród kandydatów na studentów, zostając silnym centrum edukacji.
WSTiE zapewnia słuchaczom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez znanych nauczycieli akademickich na najbardziej przyszłościowych kierunkach kształcenia. Szkoła pozwala na naukę w systemie bolońskim, w skład którego wchodzą trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. W programie szkoły znajdują się również uzupełniające studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci
Źródło: www.morguefile.com
Wśród licznych profili kształcenia oferowanych przez szkołę, jednym z najbardziej popularnych jest informatyka studia, które przysposabiają absolwentów do pracy w sektorze informatycznym. W toku edukacji, studenci zdobywają umiejętności z zakresu języków programowania i systemów operacyjnych, hurtowni danych, plików multimedialnych i grafiki komputerowej. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i zdolnościom praktycznym, studenci mają możliwość znaleźć pracę w spółkach tworzących i rozwijających oprogramowanie, realizujących bazy danych oraz firmach prowadzących biznes w sieci. Dla studentów zorientowanych na kierunki zapewniające dobre możliwości zawodowe oraz chcących podjąć interesujące studia informatyka jest na pewno najlepszym wyborem.

Równie obleganym profilem, oferowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii jest turystyka i rekreacja. To studia wyposażające absolwenta w umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w firmach z sektora turystycznego. Szkoła prywatna w Warszawie (więcej treści na ten temat) powala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w dziedzinie usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, organizowanie imprez turystycznych czy działań promocyjnych. W czasie edukacji, studenci poznają zasady działania przedsiębiorstw turystycznych, w zakresie ich zarządzania oraz pozyskują umiejętności wspierające skuteczną promocję.Tok nauki umożliwia odbycie praktyk w znanych firmach oraz ukończenia licznych kursów rozszerzających umiejętności zawodowe studentów.
Wszystkie te cech sprawiają, że turystyka studia dające satysfakcjonujące perspektywy zawodowe.

(more...)