Nov 02

Czemu warto zapisać latorośl do harcerstwa?

Thu, 11/02/2017 - 08:06 — admin
Niemal każdy, kto kiedykolwiek przynależał do harcerstwa rozpamiętuje bardzo pozytywnie owe czasy. Harcerstwo ciągle cieszy się bardzo ogromnym zaufaniem wśród społeczeństwa.


Dlaczego warto zostać harcerzem? Odpowiedź jest stosunkowo prosta.
apteczka pierwszej pomocy
Autor: Medisave UK
Źródło: http://www.flickr.com


danie
Autor: CityTree עץבעיר
Źródło: http://www.flickr.com


W harcerstwie przeżywamy prawdziwą szkołę życia. Biorąc udział w zbiórkach i naturalnie obozach, ucząc się rozpalać ognisko, albo uczestnicząc w terenowych grach nabywamy bezcenne umiejętności, które procentują w naszym dalszym życiu. Uczymy się samodzielności i zaradności. Odpowiedzialności za zlecone zadanie, pracy w grupie, jej nadzorowania oraz wspólnego osiągania celów.


praca w grupie
Źródło: flickr.com


Nierzadko możemy słyszeć głosy, iż harcerstwo to jedynie gonienie po lesie w krótkich spodniach (jeśli idzie o dziewczęcia jest to spódnica harcerska). To jednak coś o wiele więcej. Właśnie dzięki pracy setek instruktorów to gonienie po lesie posiada głębszy sens. Kształtuje w nas skłonność do aktywności na bardzo wielu gruntach. Daje umiejętności, które pomogą nam w życiu dorosłym odnaleźć się na rynku pracy, również odpowiedzialności jako obywatela, w pełni świadomego swoich obowiązków, ale i praw. Porównując do drugich pozalekcyjnych zajęć, jest to jedna z najtańszych opcji spędzania czasu wolnego. Składki członkowskie wynoszą ledwo kilka złotych na miesiąc, co w przypadku zbiórek cztery razy w miesiącu oraz innych ponadplanowych zadań w okresie roku jest kwotą niedużą.
Wydatek jaki czeka wszelkiego rodzica malucha pragnącego być harcerzem czy też harcerką to kupno uniformu, tu w zależności od drużyny jest to sumpt ok. 150 zł za pełny komplet.

(more...)