Aug 06

Consulting wydajną metodą na powodzenie przedsiębiorstw

Mon, 08/06/2012 - 10:34 — admin
Obecnie podmioty gospodarcze nie dążą tylko do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży , ale i do zwiększenia jej wartości rynkowej. Właściwe zarządzanie wiedzą i consulting stają się sposobem na wygraną podmiotów gospodarczych. Umiejętności zawodowe pracowników wpływają na pozycję zajmowaną na rynku przez przedsiębiorstwo, determinują jej markę i świadczą o poziomie oferowanych dóbr czy usług.
Ważne jest docenienie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, definiowanego głównie jako kwalifikacje, intelekt, doświadczenie zatrudnionych oraz posiadane rozwiązania techniczne, wypracowana rozgłos, często warunkująca kontakty z klientami.Konsulting poprzez dostarczanie rad, analizę sytuacji i problemów występujących w firmie, może znacznie podnieść jej zdolności produkcyjne i zarządzanie. Consulting, modny szczególnie w Europie Zachodniej, zaczynają być coraz bardziej powszechne i w Polsce. Z usług konsultingowych najczęściej korzystają spółki, którym zależy na trwałym wzmacnianiu własnego potencjału i postępu działalności operacyjnej dzięki specjalistycznej eksploracji rynku bądź konkurencji, oceny poziomu kosztów i ich optymalizacji bądź usług doradczych z zakresu fuzji i przejęć czy też audytu.

Kursy i szkolenie coaching organizowane przez zawodowców w swojej dziedzinie, przyczyniają się przede wszystkim do powiększenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Na kapitał intelektualny nie składa się tylko kapitał ludzki, ale i kapitał strukturalny, określany jako reguły społeczne, narzędzia motywacji i systemy wartości stymulujące pracę zatrudnionych. Doskonalenie kultury organizacyjnej firmy i kapitału ludzkiego poprzez fachowe kursy i szkolenia biznesowe staje się domeną innowacyjnych i zorganizowanych przedsiębiorstw. Wartą uwagi formą wspomagania rozwoju jest szkolenie, coaching, podnoszenie kwalifikacji i podwyższanie umiejętności z trenerem osobistym. Rolę mentora może pełnić kompetentny pracownik bądź ekspert-doradca z zewnątrz.

Coraz częściej kategoria consultingu poszerzana jest o doradztwo w zakresie logistyki, koncentrujące się na procesach magazynowania i gromadzenia, transportu, spedycji i specyfiki ładunku przewożonego. Podnoszenie jakości wewnętrznych struktur logistycznych, systemu transportowo-przewozowego pozwala na podwyższenie konkurencyjności poprzez znaczne zredukowanie okresu dostawy towaru i redukcji zagrożenia zniszczenia produktów od momentu ich załadunku do dostarczenia klientowi. W zależności od kategorii działalności operacyjnej, skali produkcji i wielkości firmy, efektywny consulting zajmuje się nie tylko rozwiązaniem istniejących przeciwności w przedsiębiorstwie, ale i podniesieniem wydajności zarządzania.

(more...)